Spørsmål & Svar

Kan Heat-Fab installeres i alle typer skorsteiner?
Ja, det kan innstalleres i alle typer, uansett antall fyringssteder eller form, så lenge man følger og overholder vår montasjeanvisning.

Er Heat-Fab godkjent i Norge?
Heat-Fab skorsteinsrehabilitering er testet og godkjent av SINTEF med produktnummer 128-035.

Hva kan gjøres ved fyringsforbud?
Ta kontakt med lokal Heat-Fab montør eller Vangbo AS for nærmere informasjon.
Heat-Fab ivaretar alle krav til tetthet og gir hurtig oppdrift av røykgassen, slik at kondens og opphopning av sot unngås ved korrekt fyring.

Hva koster det?
For uforpliktende pristilbud, ta kontakt med nærmeste Heat-Fab montør (se liste) eller kontakt Vangbo AS for hjelp til å finne montør.
Heat-Fab montøren vil gi pris ut ifra skorsteinens lengde, diameter på røykrør og antall fyringssteder.

Kan jeg koble til nytt ildsted etter at skorsteinen er rehabilitert?
Dette er ikke noe problem hvis det forberedes.

Skorsteinen er veldig skjev. Kan systemet benyttes?
Ja, ved skjev/fortsatt skorstein benytter man rustfri, fleksible slange av solid kvalitet.
Disse er godkjent som både røykrør og foringsrør.

Burde jeg rehabilitere skorstein etter tilkobling av nytt, moderne ildsted?
Gamle røykrør og skorsteiner har ofte stor dimensjon. Ved tilkobling av et nytt ildsted, vil ofte røykrøret være mindre. For å oppnå optimal fyringseffekt bør skorstein dimensjoneres etter nytt ildsted/røykrør.

Er Heat-Fab kun for hus / enebolig?
Nei. Bygårder, hytter, rekkehus / hus og industribygg kan benytte Heat-Fab.