Montasje-veiledning


Hvis ny tilkobling - ta ut hull i mur med bor og meisel.


Mål skorsteinens totale lengde, samt avstander til fyringsuttak og evt. feieluke på loft.

Ta ut passende rørlengder, T-uttak for røykrør, sot- og feieluke og toppsett.

Sett sammen foringsdeler på bakken for å måle nyaktig lengde, samt avstander til T-uttak for røykrør, sot- og feieluke. Demonter nesestykker og evt. popp sammen noen rørlengder på bakken.

Alle rørdeler og T-uttak med demontert nesestykke heises ned i skorstein og bores/poppes sammen i skjøter, slik at rørdelene til slutt fyller hele skorsteinen fra sotluke i bunn til 10 cm over skorsteinstoppen.

Nesestykket med slangeklemme tres rundt, tilhørende uttak for røykrør når denne er heist ned til sin forhåndsoppmålte posisjon.

Nesestykket festes enkelt ved å stramme slangeklemmen (samme del og prosedyre for T-uttak for røykrør, sot- og feieluke).

Mur igjen rundt nesestykket og koble til røykrør fra ildsted.

Monter toppsett (regnkrage, bæreklemme og topp-plate) som sørger for 20 mm. utlufting. Topphatt kan også monteres, men er ikke påkrevet.