Holt Vestvollen

Bildet viser montør Knut Nilsen ved en montaje på
Hold Vestvollen i Skedsmo kommune, hvor 200
skorsteiner ble rehabilitert med Heat-Fab foringsrør
for å oppheve fyringsforbud.

Lia Borettslag

Bildet viser en montasje fra Lia Borettslag i
Hammerfest., hvor Total Brannforsikring monterte
Heat-Fab foringsrør i 60 skorsteiner, med gode
tilbakemeldinger fra husstander og feiervesen.