Fordeler med systemet

ENKEL INSTALLERING
Rustfrie, runde stålrør poppes enkelt sammen i skjøter. Godstykkelse på 0,6 mm (2 kg. pr. meter
for 6” rør) gjør at rørene lettvint bæres opp på tak. Ved bruk av vårt hjelpverktøy for nedsenking,
kan montering utføres av 1 person. Små byggemål krever også mindre for- og etterarbeide ved gjennomføring i mur.

GODKJENT
Heat-Fab systemet er godkjent av SINTEF med produktvurdering nr. 128-035 for rehabilitering
av alle typer element- og teglstein-skorsteiner, med ett eller flere fyringsuttak. Er skorsteinen forsatt/trukket, brukes solid, rustfri stålslange (også godkjent som røykrør).

25 ÅRS GARANTI
Heat-Fab systemet har 25 års garanti. Be om separate garantibetingelser.

GIR TRYGG SKORSTEIN
I sprukne, men stabile skorsteiner ivaretar Heat-Fab rørene alle krav til tetthet. I skorsteiner med kondensproblemer vil rehabilitering med Heat-Fab foringsrør gi hurtig oppdrift av
røykgassen, slik at kondens-utvikling unngås med korrekt fyring.

GIR BEDRE TREKK
Heat-Fab systemet gir optimalt god trekk fordi foringsrøret dimensjoneres etter røykrøret fra
Ildstedet, og de glatte, tynnveggede stålrørene varmes fort opp og ”stjeler” minimalt med
varme fra oppdriften.

GIR BEDRE FYRINGSØKONOMI
Riktig dimensjonering og god trekk gir bedre effekt i ildstedet og bedre utnytting av brenselet.